Tiiviysmittaukset sekä erillispalveluina että laadunvarmennuksina Keski-Suomessa

Uudisrakentamisen lisäksi K-S Laatutalot Oy:n palveluihin kuuluu rakennusten tiiviysmittaus, jota tarjoamme sekä erillispalveluna että uudisrakentamiseen kuuluvana laadunvarmennuksena. Teemme tiiviysmittauksia pääasiassa Keski-Suomen alueella.

Ilmatiiviydellä on monta vaikutusta

Energiatehokkaassa rakentamisessa rakennuksen vaipparakenteiden ilmatiiviys on merkittävä tekijä niin talon rakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa, sisäilmaston viihtyvyydessä kuin energiankulutuksen vähentämisessä. Näistä tärkeimpänä korostuu kosteusteknisen toiminnan varmistaminen: entistä paremmin eristäviin vaipparakenteisiin siirtyminen lisää tarvetta estää hallitsemattoman vuotoilman pääsyä rakenteisiin, jotta rakenteet eivät altistu kosteus- tai homevaurioriskeille.

Ilmatiiviyden vaikutus asumisviihtyvyyteen on ilmeinen: huonon ilmatiiviyden johdosta sisätiloihin virtaava kylmä ulkoilma aiheuttaa vedon tunnetta sekä pahimmillaan lisää terveyshaittariskejä, kun home, epäpuhtaudet ja muut haitalliset aineet pääsevät kulkeutumaan ulkoa, maaperästä ja talon rakenteista sisätiloihin.

Pieni ilmanvuotoluku kertoo hyvästä energiatehokkuudesta

Hyvä ilmatiiviys auttaa minimoimaan hallitsemattoman vuotoilman määrää ja täten pienentämään rakennuksen kokonaisenergiankulutusta. Ilmanvuodon määrästä kertoo ilmanvuotoluku, jota tarvitaan lähtötietona lämmöntarpeen laskennassa.

Erinomaisen ilmanvuotoluvun (n50) arvo pientalossa on alle 1,0 l/h, normaalin noin 4,0 l/h ja heikon noin 10,0 l/h. Tiiviysmittaus rakennuksen laadunvalvontamittauksena on tehtävä silloin, kuin uudisrakennuksen energiatodistuslaskelmiin halutaan 4,0 l/h parempi ilmanvuotoluku.